_
__
GRAFIČKI I WEB DIZAJN

__- dizajn zaštitnog znaka
__- dizajn tiskanog materijala
__- posjetnice, memorandumi
__- poslovne mape, katalozi
__- baneri, plakati, leci ...

__3D REKLAME OD STIROPORA
__OSLIKAVANJE VOZILA
__OSLIKAVANJE FASADA
__TISAK NA CERADU
__TISAK NA OLOVKE I UPALJAČE

__VAŠA REKLAMA NA VIDEO ZIDU
__... ILI NA TRAFOSTANICAMA !!!__Cosmos design d.o.o. Zagrebačka 92, 42000 Varaždin_Tel: 042/ 212 236_Fax: 042/ 214 633 _OIB: 72561587920_ ______